_239x100

František  Kinský - Rejstřík CYMBÁL 20.000 Kč
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100

Společnost Písník Kinský, s.r.o., Komenského 266, Kostelec nad Orlicí otevřela v roce 2005 novou těžebnu na ložisku štěrkopísku u obce Kostelecké Horky. Celkový objem vstupní suroviny v ložisku je 18.755.000 m3. V současné době je těžba povolena na cca 34 ha pozemků, což představuje 20 let těžby v limitním objemu výroby.