_239x100

10 píšťal z rejstříku FLÉTNA ZOBCOVÁ 10.000 Kč
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. je nejvýznamnějším dodavatelem tepla a teplé vody ve spádovém území města Hradec Králové.