_239x100

10 píšťal z rejstříku FLÉTNA ZOBCOVÁ 10.000 Kč
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100

Městské lesy Hradec Králové a.s. je samostatně hospodařící obchodní společnost, která je ve stoprocentním vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, obhospodařuje lesní a rybniční majetek města trvale udržitelným způsobem a provozuje těžbu štěrkopísku.
Cílem společnosti je vytvořit pomocí šetrného a přírodě blízkého způsobu hospodaření dobře fungující rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové i další návštěvníky lesa.