Dárci - VIS

_239x100

Rejstřík Cymbál 20.000 Kč
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100

Společnost VIS – Vodohospodářsko–inženýrské služby, spol. s r. o. již od roku 1992 zpracovává investiční záměry, projektové dokumentace a přípravuje a realizuje stavby v oblasti veřejného zásobování vodou a odkanalizování.