_239x100

4 píšťaly PRINCIPÁL 10.000 Kč
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100

Že varhany jsou vrcholným dílem lidského ducha, jak se o nich zmiňuje i Honoré de Balzac, je patrné na varhanách pro naši Filharmonii velmi zřetelně. Jestliže se dočkáme tohoto nástroje po více jak deseti letech snažení, je zřejmé, že bez síly ducha by se to nestalo.
Je úžasné, že společná touha po dokončení dokázala spojit tolik lidí a pomohla vytrvat ve snaze zanechat zde něco povznášejícího a hodnotného i pro další generace. Obdivuhodná je v tom na prvním místě paní Soňa Červená, členové správní i dozorčí rady Nadačního fondu, osvícení představitelé veřejné moci, ale i všichni větší či menší dárci, bez jejichž pomoci by dostavba varhan zůstala jen nesplněným snem.
Těším se, až budeme společně sedět v hledišti a společně poslouchat ten jedinečný zvuk varhanních píšťal, který vzniká z prostého sloupce vzduchu uzavřeného v ušlechtilém kovu či dřevě….