_239x100

2 píšťaly FLÉTNA ZOBCOVÁ 2.000 Kč
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100

Pořízení mistrovských varhan pro Filharmonii Hradec Králové považuji za jedno velké dobrodružství, do jehož děje jsem byla rovněž vtažena, a to podáním ruky s patronkou projektu - paní Soňou Červenou. Nešlo odolat výzvě této výjimečné ženy, která sama věnovala větší částku a nadchla mnohé pro zdárné ukončení díla. Moc si přeji, abychom se do roka a do dne společně sešli na prvním varhanním koncertě!
A třeba by mohl vzniknout v Hradci Králové i mezinárodní varhanní festival…
Děkuji všem, kteří jste se již přidali nebo ještě přidáte.