Veřejná zakázka na dostavbu mistrovských varhan
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100
Čtvrtek 16. června 2016, 14:33

Město Hradec Králové vyhlásilo veřejnou zakázku na dostavbu mistrovských varhan pro sál Filharmonie Hradec Králové. Lhůta pro podání nabídek vyprší 16.srpna 2016 v 10 hodin.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve věstníku veřejných zakázek, který je k nahlédnutí na internetové adrese https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/…/Form/Display/665098.