Vítěz výběrového řízení na dostavbu varhan pro filharmonii je znám
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100
Pondělí 21. listopadu 2016, 15:28

Město Hradec Králové vybralo ve veřejném výběrovém řízení zhotovitele dostavby mistrovských varhan pro sál Filharmonie Hradec Králové. Varhany pro FHK postaví krnovská firma Robert Ponča Varhany.

Výpis z USNESENÍ RM/2016/1179

12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ konané 11.10.2016

Rada města

I.

p r o j e d n a l a

důvodovou zprávu a zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Pořízení varhan pro Filharmonii Hradec Králové"

II. r o z h o d l a

u veřejné zakázky „Pořízení varhan pro Filharmonii Hradec Králové“ v souladu s doporučením hodnotící komise, zadat veřejnou zakázku uchazeči Robert Ponča,
Bruntálská 1208/14, 794 01 Krnov, IČ: 68326971, za nabídkovou cenu 8.790.000 Kč bez DPH

III. u k l á d á

Mgr. A. Mokrenovi, vedoucímu odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, provést výkon zadavatelských činností v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 3/2013, v platném znění

Titulní snímek zachycuje práce na varhanách v ostravské katedrále Božského Spasitele. Jejich odborné vyčištění a naladění provedla firma Robert Ponča Varhany z Krnova.