_239x100

Rejstřík FLÉTNA KRYTÁ 50.000 Kč
Dárcovský účet:
43 - 338 035 0267 / 0100

Společnost byla založena 1.7.1993. V současné době provádí veškeré činnosti týkající se železničních tratí - údržbu, opravy, modernizace stávajících tratí a stavbu nových železničních tratí. Společnost dále provádí a práce v oblasti pozemního stavitelství. Ke všem výše uvedeným činnostem zabezpečuje projektovou dokumentaci, přípravu, technický dozor investora a geodetické práce. Společnost provádí svou činnost s nejmodernějším technickým vybavením. Vlastní dílny pro údržbu a opravy strojního zařízení v montážním a opravárenském středisku v Hradci Králové. Společnost také provádí provozování dráhy a drážní dopravy. Společnost SGJW Hradec Králové se opakovaně umísťuje v první desítce nejúspěšnějších českých středních a malých stavebních firem v anketě MID-TOP STAV.